Formació complementària

Formació complementària per a tots els usuaris professionals de productes fitosanitaris als quals els caduqui el seu nivell de qualificació.

Formació complementària per a la renovació del nivell bàsic (7 hores)

Temari:

 • Tema 1: Plagues d'àmbit agrícola/ jardineria/ forestal: plagues i malalties presents en balears, plagues de quarantena i implicacions legals, descripció i mètodes de control.
 • Tema 2: Productes fitosanitaris: registre nacional de productes fitosanitaris d'ús professional, llista de substàncies actives incloses i excloses, productes fitosanitaris il·legals, nou etiquetatge CLP, càlculs de dosis.
 • Tema 3: Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris d'ús professional: riscs per al medi ambient, mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones, mescles en el camp, ús de PFUP en àmbits agrícoles.
 • Tema 4: Gestió Integrada de plagues i formació: formació dels usuaris professionals i venedors, tipus de formació, caducitat de les titulacions, figura de l'assessor en GIP, guies del MAGRAMA per la GIP, funcionament del ROPO, quadern d'explotació.
 • Tema 5: Equips d'aplicació de productes fitosanitaris: inscripció en el ROMA, inspeccions dels equips d'aplicació i pautes per preparar l'equip abans de la inspecció.

Formació complementària per a la renovació del nivell qualificat (12 hores)

Temari:

 • Tema 1: Plagues d'àmbit agrícola/ jardineria/ forestal: plagues i malalties presents en balears, plagues de quarantena i implicacions legals, descripció i mètodes de control.
 • Tema 2: Productes fitosanitaris: registre nacional de productes fitosanitaris d'ús professional, llista de substàncies actives incloses i excloses, productes fitosanitaris il·legals, nou etiquetatge CLP, càlculs de dosis determinats mitjans de defensa fitosanitària.
 • Tema 3: Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris d'ús professional: riscs per al medi ambient, mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones, mescles en el camp, ús de PFUP en àmbits agrícoles.
 • Tema 4: Gestió Integrada de plagues i formació: formació dels usuaris professionals i venedors, tipus de formació, caducitat de les titulacions, figura de l'assessor en GIP, guies del MAGRAMA per la GIP, quadern d'explotació.
 • Tema 5: Mètodes de control de plagues: producció ecològica, producció integrada, presa de decisions i guies de gestió de plagues aprovades pel MAGRAMA
 • Tema 6: Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO): definició, com cercar per NIF una inscripció en el ROPO, funcionament, canvis normatius en prevenció de riscs laborals, canvis normatius en Seguretat Social Agrària.
 • Tema 7: Equips d'aplicació de productes fitosanitaris: inscripció en el ROMA, inspeccions dels equips d'aplicació i pautes per preparar l'equip abans de la inspecció, tècniques de calibratge dels equips d'aplicació.
 • Tema 8: Higiene i Traçabilitat: Guies de pràctiques d'higiene en la producció primària agrícola aprovada pel MAGRAMA l?any 2015, transacció de productes fitosanitaris, contracte d'aplicació fitosanitària.

Aquest web utilitza cookies per a millorar la navegació Més informació