Escola Nàutica

S'Algar és una escola autoritzada i homologada per la "Conselleria d'Obres Públiques i Transports" amb el número de registre 01/2004, per la impartició dels cursos teòrics per l'obtenció de tots els títols nàutics desbarjo (Llicencia de navegació, Patró de Navegació Bàsica, Patró d'Embarcacions d'Esbarjo, Patró de Iot i Capità de Iot).

Autoritzada per la realització de les Pràctiques oficials de Navegació i de Radiocomunicacions.

Denominació Condicions Atribucions
Títol Edat Títol anterior Teoria Pràctiques Embarcacions Distància
Llicència de Navegació 18 anys o 16 anys amb consentiment patern 2 hores 4 hores
 • Motor fins a 6m. d'eslora i potència adequada a l?embarcació
 • Motos nàutiques de classe C
2 milles d?un port, marina o zona resguardada
Patró Navegació Bàsica 18 anys o 16 anys amb consentiment patern 1 examen tipus test amb 27 preguntes
 • Bàsiques de seguretat i navegació Mínim 12h
 • Radiocomunicacions Mínim 4h
 • Fins a 8m. d'eslora
 • Motos nàutiques de totes les categories
5 milles d'abric o platja accessible
Patró Embarcacions d'Esbarjo 18 anys 1 examen tipus test amb 45 preguntes
 • Bàsiques de seguretat i navegació Mínim 16h
 • Radiocomunicacions Mínim 2h
 • Fins a 15m d'eslora
 • Motos nàutiques
12 milles i interilles
PER Atribucions Complementàries 18 anys
 • 24h
 • Fins a 24m d'eslora
 • Motos nàutiques
Entre Illes i Península
Patró de Iot 18 anys Patró Embarcacions d'Esbarjo 4 exàmens
 • Bàsiques de seguretat i navegació Mínim 24h
 • Radiocomunicacions Mínim 12h
 • Fins a 24m d'eslora
 • Motos nàutiques
150 milles
Capita de Iot 18 anys Patró de Iot 4 exàmens
 • Bàsiques de seguretat i navegació Mínim 48h
 • Radiocomunicacions Mínim 12h
 • Fins a 24m d'eslora
 • Motos nàutiques
Sense límit
Vela Pràctica addicional de mínim 20h en vaixell de vela. Es realitzaran una sola vegada per a qualsevol títol, excepte Patró de Navegació Bàsica que es pot realitzar aquesta prova o una específica de 8h. Habiliten pel govern d'embarcacions de vela

Aquest web utilitza cookies per a millorar la navegació Més informació